Copyright © 2021 by "Rob Nugteren"  -  All Rights reserved  -  E-Mail: info@stichtinglevensblij.nl
Welkom 
    • Missie 
    • Visie 
    • Doel en Kernwaarden 
    • Voor wie 
    • Dit doen we (beleid) 
      Publicatie Financiën
Over ons
Ervaringsverhalen
Contact
Doneren
Stichting Levensblij
Klik op de Ideal knop om te doneren of de huur aan te betalen.
 
Stel je voor: je hebt twee of drie kinderen, waarvan een zorgintensief kind, hoe combineer je werk en zorg, hoe verdeel je je aandacht over je kinderen én hoe houd je je relatie goed? En wat als je er als moeder of vader alleen voor staat? Hoe zorg je ervoor dat je kan leven in plaats van vooral te “overleven”? Voor deze uitdaging staan heel wat gezinnen in Nederland. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, en precies met dat doel is St. Levensblij opgericht.
 
De zorg voor een zorgintensief kind (of zorgintensieve kinderen) heeft grote invloed op gezinnen. Bijvoorbeeld op werk, de partnerrelatie, en aandacht voor broers en zussen. Zo blijkt uit een QuickScan van het Nederlands Jeugdinstituut (2014) dat 60% van de ouders aangeeft door de zorg overwerkt te zijn geraakt of in een burn-out te zijn beland. Ruim 40% van de ouders kampt met relatie en/of opvoedproblemen. En 56% van de ouders geeft aan dat door het zorgintensieve kind andere kinderen in het gezin onvoldoende aan bod komen.
 
Ouders en andere gezinsleden staan structureel onder druk en voor een grote taak. Goede begeleiding is moeilijk te vinden en beschikbare budgetten voor zorg en begeleiding zijn daarbij vaak ontoereikend.
 
Stichting Levensblij is opgericht met de volgende droomwens:
 
•Dat ook zorgintensieve kinderen en jongeren thuis kunnen blijven wonen, met voldoende en goede ondersteuning, verpleging, (ver)zorg(ing), begeleiding, (para)medische behandeling, maar bijvoorbeeld ook (gezins)coaching en/of hulp in het huishouden.
 
•Dat deze gezinnen zo gewoon mogelijk kunnen leven en bijzonder waar nodig.
 
•Dat er voldoende aandacht en ruimte is voor alle gezinsleden, en minder overbelasting en uitputting voor de betrokken ouders (en eventuele andere betrokken mantelzorgers).
 
•Dat alle (professioneel) betrokkenen compassie hebben voor de situatie en echt voelen en weten hoe zij het beste bij het individuele kind en bij het gezin als geheel kunnen aansluiten.
 
Lees meer...
Copyright © 2021 by "Rob Nugteren"  -  All Rights reserved  -  E-Mail: info@stichtinglevensblij.nl
Welkom 
    • Missie 
    • Visie 
    • Doel en Kernwaarden 
    • Voor wie 
    • Dit doen we (beleid) 
      Publicatie Financiën
Over ons
Ervaringsverhalen
Contact
Doneren
Stichting Levensblij
Klik op de Ideal knop om te doneren of de huur aan te betalen.
 
Welkom
Stel je voor: je hebt twee of drie kinderen, waarvan een zorgintensief kind, hoe combineer je werk en zorg, hoe verdeel je je aandacht over je kinderen én hoe houd je je relatie goed? En wat als je er als moeder of vader alleen voor staat? Hoe zorg je ervoor dat je kan leven in plaats van vooral te “overleven”? Voor deze uitdaging staan heel wat gezinnen in Nederland. Zij kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken, en precies met dat doel is St. Levensblij opgericht.
 
De zorg voor een zorgintensief kind (of zorgintensieve kinderen) heeft grote invloed op gezinnen. Bijvoorbeeld op werk, de partnerrelatie, en aandacht voor broers en zussen. Zo blijkt uit een QuickScan van het Nederlands Jeugdinstituut (2014) dat 60% van de ouders aangeeft door de zorg overwerkt te zijn geraakt of in een burn-out te zijn beland. Ruim 40% van de ouders kampt met relatie en/of opvoedproblemen. En 56% van de ouders geeft aan dat door het zorgintensieve kind andere kinderen in het gezin onvoldoende aan bod komen.
 
Ouders en andere gezinsleden staan structureel onder druk en voor een grote taak. Goede begeleiding is moeilijk te vinden en beschikbare budgetten voor zorg en begeleiding zijn daarbij vaak ontoereikend.
 
Stichting Levensblij is opgericht met de volgende droomwens:
 
•Dat ook zorgintensieve kinderen en jongeren thuis kunnen blijven wonen, met voldoende en goede ondersteuning, verpleging, (ver)zorg(ing), begeleiding, (para)medische behandeling, maar bijvoorbeeld ook (gezins)coaching en/of hulp in het huishouden.
 
•Dat deze gezinnen zo gewoon mogelijk kunnen leven en bijzonder waar nodig.
 
•Dat er voldoende aandacht en ruimte is voor alle gezinsleden, en minder overbelasting en uitputting voor de betrokken ouders (en eventuele andere betrokken mantelzorgers).
 
•Dat alle (professioneel) betrokkenen compassie hebben voor de situatie en echt voelen en weten hoe zij het beste bij het individuele kind en bij het gezin als geheel kunnen aansluiten.
 
Lees meer...